Volg Jason op LinkedIn

24 January 2022

Nederland sluit in vergelijking met andere landen veel kinderen op. Tegelijkertijd behoren onze kinderen tot de gelukkigsten van de wereld. Gek is dat, toch? Dat gegeven is iets dat reflectie behoeft. We hebben geen reden om te concluderen dat het heel veel slechter met onze jongeren gaat, wel dat we heel beheersmatig te werk gaan. Zo ook terug te zien in het aantal uithuisplaatsingen. Het is een cultuuromslag die we moeten maken. De meeste kinderen die in de gesloten jeugdzorg belanden, horen helemaal niet opgesloten.

Volg Jason op LinkedIn: een ambassadeur met een vonkende missie de Gesloten Jeugdzorg af te schaffen. Lees dit sterke inhoudelijke artikel met suggesties voor oplossingen.