Ministerie voor Veiligheid en Justitie

20 December 2016


In Procedure werd vandaag in een besloten voorstelling getoond aan medewerkers van het ministerie voor Veiligheid en Justitie in Den Haag in het kader van V&J verandert. De impact van een menselijk portret van een vluchteling gezin zoals zij dagelijks in hun werk meemaken was bijzonder. Er waren veel vragen die getuigen van grote betrokkenheid en er werd gesproken over een vervolgvertoning. Ook werd aandacht besteed aan het succes van burgerinitiatieven zoals Nederlandse Conversatie Haarlem ea en wilde men weten hoe de overheid zich daarin moet verhouden.

Niet teveel bemoeien was mijn tip. Maar nu, in de tweede fase van het initiatief, waarin de focus wordt verlegd naar werk, wil ik graag ondersteuning door een beter contact met gemeenten. Het is duidelijk dat burgerinitiatieven dan een schakel kunnen zijn tussen overheid en statushouder. En die moet je ruimte geven en omarmen. Een direct appèl aan de zaal om me in contact te brengen met VNG werd tijdens de borrel meteen omgezet in actie. 
Yomna deed het hele interview overigens in het Nederlands, een natuurtalent.  Dank je wel Haarlems taalmaatje Joce Gankema, voor de ontvangst.