Mini Documenta

7 July 2016

Tien innerlijke absence-ervaringen van kinderen en jongvolwassenen zijn ontdekt en in kaart gebracht. De narratieven zijn ontstaan door de samenwerking van ieder kind of jongvolwassene met een kunstenaar. Met de beschrijvingen van de kinderen en jongeren gingen de kunstenaars aan de slag. Hoe klinkt je muziekje, is het een mannenstem of een vrouwenstem? De componist zoekt vervolgens de toonsoort en bouwt een compositie. Waar staat je bed precies als je zo bang wordt? De kunstenaars bouwen de kamer van het kind na. Hoe ziet de wolf achter je eruit? 

We gaan naar Artis en zoeken in horrorfilms naar verschillende wolven verschijningen. Wat zou de mummie met jou kunnen doen om minder eng te zijn? We knutselen een papier-maché mummie. Welke kleur zwart zie je? We schilderen met vijftien pigmenten zwart. Hoe slokt de vorm je op? We creëren Virtual Reality parallelwerelden. Zo zijn de tien verhalen heel precies in kaart gebracht, en samen met de kinderen vormgegeven.

Op 6 juli 2016 hielden we de presentatie van de kunstwerken op het ateliercomplex Nieuw en Meer. Bezoekers noemden het een mini-documenta, over het hele terrein waren de ervaringen van de kinderen te zien, te horen en te beleven.  Niemand had ooit gevraagd hoe het voelde, wat ze nu precies mee maakten. Tot nu.