ALICIA start serie dialogen

10 January 2018

De impactcampagne die de documenatire Alicia in gang heeft gezet, is in Pakhuis de Zwijger van start gegaan met een prachtig programma: dezwijger.nl

De komende maanden vinden er gesprekken plaats in tien zogenaamde trekkersgemeenten, met professionals, beleidsmakers en anderszins betrokkenen, om te praten over de mogelijke oplossingen die er te verzinnen zijn voor de Alicia’s in Nederland. In een samenwerking met AEF en Het vergeten kind werken we toe naar een aanbeveling met een aantal beleidspriotriteiten, dat in het najaar zal worden gepresenteerd tijdens een landelijke conferentie.

Naast deze 10 dialogen vinden er ook gesprekken plaats in de 42 zorgregio’s met lokale aanbieders om tot een betere oplossing te komen. Volg het programma op dde website Aliciadocumentaire.nl